CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 
 

Opinie RIO, Ministerstwa Finansów, interpelacje poselskie


 świetle opinii wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku oraz Departament Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów ubezpieczenia grupowe na życie pracowników, w jednostach finansowanych ze środków publicznych, zawarte zostały z naruszeniem prawa. Stanowisko takie podziela również MSWiA w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 września 2010 r.
Ministerstwo Obrony Narodowej podziela opinię MF.

Wszyscy są zgodni co do jednego - należy znaleźć inną, alternatywną formę ubezpieczenia grupowego na życie, chociażby wprowadzając outosurcing (ubezpiecającego zewnętrznego). Tym samym umowy te nie będą figurowały w katalogu umów danej jednostki.


 
Przeczytaj opinie w całości:

  1. Opinia RIO w Gdańsku - zapytaj o dokument
  2. Opinia Ministerstwa Finansów - zapytaj o dokument
  3. Opinia Urzędu Zamówień Publicznych - zapytaj o dokument
  4. Odpowiedź na interpelację poselską -  MSWiA - przeczytaj
  5. Opinia Ministerstwa Obrony Narodowej - zapytaj o dokument


Nowości