CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Kim jesteśmy?

Łączymy w sobie trzy funkcje: brokera ubezpieczeniowego, ubezpieczającego i outsourcera. Jesteśmy tarczą naszych Klientów.

Zapewne większości z Państwa nazwy wymienione powyżej niewiele mówią. Wyjaśnię zatem Państwu podstawowe zadania i obowiązki, jakie pełni każdy z nich. Ponieważ stan prawny jest dość skomplikowany, w programach dla jednostek finansów publicznych pełnimy jednocześnie wszystkie te funkcje. Z uwagi na stopień trudności i konieczność sumiennego zaangażowania się w organizację i obsługę projektów, taka konfiguracja jest rzadko spotykana w Polsce, ale jest najwyższą formą organizacji usług tego rodzaju.

Tworzeniem i obsługą specjalistycznych programów ubezpieczeniowych zajmujemy się od ponad 14 lat. Z naszych rozwiązań korzystają nie tylko firmy z kręgu gazownictwa i nafty, telekomunikacji czy kolejnictwa, ale również wiele podmiotów finansowanych ze środków publicznych, w tym ponad 200 urzędów sektora skarbowego, celnego oraz jednostek samorządowych. Doświadczenie i intuicja ubezpieczeniowa pozwoliły nam "wyprowadzać na prostą" najbardziej zagmatwane programy ubezpieczeniowe, gdzie o pomoc w ich rekultywacji byliśmy proszeni. Naszą dewizą jest tworzenie programów realnych, tzn. takich, gdzie ubezpieczony ma pewność, że w sytuacjach losowych, odszkodowanie otrzyma na pewno, i nie będzie zależny będzie od "widzimisię" pracownika ubezpieczyciela.

BROKER

OUTSOURCER

UBEZPIECZAJĄCY

Broker jest zawodem zaufania publicznego, tak jak adwokat czy lekarz. Jego rolą jest reprezentowanie klienta wobec ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń). Brokera nie może łączyć z ubezpieczycielem żadna umowa z wyjątkiem umowy ubezpieczenia, gdzie jest ubezpieczającym.
Broker wskazuje klientowi, zgodnie z najlepszą wiedzą, rozwiązania, którym udziela rekomendacji.
Broker odpowiada za swoje czynności zarówno pod względem prawnym jak i finansowym. Dla tego też brokerzy muszą legitymować sie jednym z najwyższych ubezpieczeń OC w Polsce - do kwoty min. 1.500.000 €.

Outsourcer to nowa instytucja w obrocie ubezpieczeniowym. Jest to połączenie funkcji Ubezpieczającego i Brokera. Jako ubezpieczający, Outsourcer zawiera umowę ubezpieczenia w imieniu grupy pracowników, którą wcześniej negocjuje z ubezpieczycielem, tak, żeby osoby ubezpieczone mogły korzystać z niej bez szwanku dla swoich interesów.
Rola Outsourcera wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko z dziedziny ubezpieczeń ale również organizacji, IT i wielu innych. To zawód interdyscyplinarny.
Outsourcingiem, z powodzeniem zajmujemy się od ponad 5 lat, a ilość osób korzystających z tego rozwiązania sięga kilkunastu tysięcy i stale rośnie.

W umowie ubezpieczenia to ten, który umowę zawiera. Sam akt zawarcia umowy nie jest kłopotliwy, natomiast na ubezpieczającym ciąży wiele obowiązków, które nakłada zarówno Kodeks Cywilny jak sama umowa, a właściwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
W myśl stanowiska Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych, w umowach ubezpieczenia dobrowolnego, ubezpieczającym nie może być kierownik jednostki - pracodawca. Rolę tę musi pełnić wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Ubezpieczający odpowiada za realizację umowy zarówno prawnie jak i finansowo.


Proszę, koniecznie poleć tę stronę znajomym!

Tutaj wpisz adres e-mail:Nowości