CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Kalkulatory sum ubezpieczenia i składek.

a tej stronie znajdziesz kalkulatory składek, zakresów i sum ubezpieczenia oraz Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia.

Do obsługi kalkulatorów wymagany jest program EXCEL lub podobny. Przed uruchomieniem kalkulatora, jeżeli pojawi się komunikat o konieczności włączenia obsługi makr - włącz je. Swój wybór (kalkulację) możesz zapisać w swoim komputerze.

W miarę pojawiania się produktów na Platformie ubezpieczeniowej, uzupełniamy zestaw kalkulatorów.


   Kalkulator Ochrony Prawnej

   Kalkulator Ubezpieczenia na życie

 
   

   Warunki ubezpieczenia Ochrony Prawnej

   Warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

   


Nowości