CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia "Ochrona Prawna"

ormularz przeznaczony jest dla osób, które chcą zawrzeć umowę ubezpieczenia Ochrony Prawnej w dwóch zakresach:

1- Ochrona Prawna - RODZINA

2- Ochrona Prawna - AUTO

W załączonym Formuarzu proszę zaznaczyć właściwy dla siebie zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie rozpocznie się piątego dnia po wysłaniu Formularza, jednak nie wcześniej, niż po zapłaceniu składki. Po przesłaniu Formularza do administratora, otrzymacie Państwo e-mailem kopię wniosku ubezpieczeniowego, który został wysłany do ubezpieczyciela. Wniosek będzie zawierał szczegóły Państwa wyboru.  Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz wpłaty składki, ubezpieczyciel prześle na Państwa adres korespondencyjny lub e-mail (do wyboru) umowę ubezpieczenia w wersji "papierowej" lub elektronicznej.

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się ze szczegółami finansowymi ubezpieczenia. Do tego celu służy Kalkulator ubezpieczenia OP.

UWAGA! Dla osób, które wybrały zakres AUTO oraz jednocześnie zakres RODZINA, składka za ubezpieczenie ochrony prawnej AUTO liczona jest jak za jeden pojazd, bez względu na ich ilość i rodzaj (pojazdy użytkowane przez członków rodziny lub partnera).

Wypełnij  FORMULARZ - WNIOSEK

Jeżeli nie dysponujecie Państwo programem EXCEL lub Kalkulator nie otwiera się, proszę
kliknąć link poniżej i wysłać do Administratora swój numer telefonu stacjnarnego. Oddzwonimy!MENU     Wstecz?     Wypełnij Wniosek


Nowości