CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Ochrona prawna RODZINA i AUTO

bezpieczenie ochrony prawnej można zarzeć w kilku kategoriach: AUTO, RODZINA, BIZNES i AGRO. Z przyczyn obiektywnych polecamy Państwu dwa z czetech produktów: OP RODZINA oraz OP AUTO

Na specjalne życzenie, program ochrony prawnej RODZINA został rozszerzony o pomoc prawną dla funkcjnariuszy publicznych. Możliwe jest zawarcie umowy w dwóch ramach czasowych, kiedy wypadkiem ubezpieczeniowym jest:

a- zdarzenie (decyzja, umowa, czynność zawodowa, wypadek itp.) które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, lub

b- zdarzenie w postaci wszczęcia postępowania sądowego na skutek zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości.

Dzisiaj, kiedy wiele spraw związanych z odszkodawaniami z tytułu ubezpieczenia kończy się sporem sądowym, kiedy kiladziesiąt tysięcy osób rocznie szuka pomocy w Kancelariach odszkodowawczych, płacąc im sowite wynagrodzenie, kiedy zwykła porada lub opinia prawna kosztuje kilkaset złotych, wynajęcie adwokata - kilka tysięcy, a opłata stosunkowa to 5% dochodzonej kwoty, ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Jeżeli dodamy, że jest to usługa na najwyższym poziomie, obejmujacą zdarzenia w całej Europie - możemy czuć się bezpiecznie. Zbyt wiele przypadków wskazuje na to, że brak wsparcia prawniczego czy opieki mecenasa, doprowadziło do fatalnych skutków, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych.
  Chyba nie warto aż tak ryzykować!

 ZAKRESY UBEZPIECZENIA

Ochrona Prawna  RODZINA

Ochrona Prawna  AUTO

Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego

Kaucja w postępowaniu karnym w wysokości 15.000 zł. lub 25.000 zł.

Porada prawna w zakresie prawa cywilnego w  zakresie nie objętym pozostałymi zakresami OP Rodzina

Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych

Ochrona prawna w sądowych sprawach podatkowych związanych z ubezpieczonym pojazdem

Ochrona prawna i porada prawna w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

Kaucja w postępowaniu karnym w wysokości 15.000 zł. lub 25.000 zł.

Porada prawna dotycząca wypadków komunikacyjnych i wszelkich zdarzeń w ruchu drogowym w zakresie nie objętym pozostałymi zakresami OP Auto

Specjalnie dla funkcjonariuszy publicznych!  

ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń (w tym również w zakresie składania prywatnego aktu oskarżenia – np. zniewaga, zniesławienie),

ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu/ pełnieniem funkcji – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej).

 

Policz swoją składkę   Przejdź do Wniosku o ubezpieczenie    MENU      Wstecz?    Do góry

Proszę, poleć tę stronę znajomym!

Tutaj wpisz adres e-mail:Nowości