CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

CENTRUM SZKOLENIA

Dobre szkolenie to wiedza, której trudno szukać w pojedynkę. To narzędzia do dalszej pracy. To wsparcie w codziennej pracy. To wreszcie sposób na rozwiązanie trudnych problemów. 

Proponujemy Państwu jednodniowe szkolenie, którego zadaniem jest bądź uporządkowanie Państwa wiedzy w zakresie organizacji i realizacji umów ubezpieczeń grupowych na życie, bądź wyposażenie Państwa w pełną wiedzę na ten temat. 

Co to jest? 


Usługi Centrum Szkolenia adresowane są do wszystkich jednostek finansów publicznych, bez względu na to czy są to jednostki samorządowe czy np. wojsko. Wszędzie tam, gdzie doszło lub może dojść do konfliktu pomiędzy potrzebami ubezpieczeniowymi pracowników a obowiązującym prawem, pomożemy Państwu znaleźć właściwe rozwiązanie. Takie, które zagwarantuje pracownikom utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej na, przynajmniej, dotychczasowym poziomie, pracodawcom zaś pozwoli uwolnić się od odpowiedzialności jaką niesie z sobą funkcja ubezpieczającego w umowach ubezpieczenia grupowego na życie. Co najważniejsze, utrzymacie Państwo dotychczasowe ubezpieczenia, ale w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Szkolenia kierowane są do wszystkich osób, które uczestniczą w procesie organizacji umów ubezpieczenia grupowego pracowników sfery finansów publicznych:

  • marszałków, starostów, prezydentów miast, wójtów, sekretarzy, skarbników,
  • pracowników działów zamówień publicznych,
  • pracowników działów płac i kadr (osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą ubezpieczeń).

Obejmować będą zagadnienia związane z:

  • organizacją ubezpieczeń grupowych na życie,
  • przetargami na ubezpieczenia grupowe na życie,
  • odpowiedzialnością kierowników jednostek (ubezpieczających),
  • stanem prawnym, szczególnie stanowiskiem MF, RIO, KNF oraz UZP,
  • metodami organizacji z uwzględnieniem interesu ubezpieczonych,
  • zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w klubach, fundacjach, stowarzyszeniach itp.

Jak to jest zrobione? 


Do przeprowadzenia szkolenia wystarczy zwykła sala konferencyjna w urzędzie, szpitalu, szkole czy jednostce wojskowej. Z urządzeń technicznych potrzebny będzie wyłącznie rzutnik multimedialny i jeżeli ktoś sobie życzy - ekspres do kawy i woda mineralna. Innymi słowy szkolenia odbywają się tam, gdzie pracują szkoleni. Bez dojazdów i kłopotliwego parkowania.

Szkolenia są nieodpłatne.

Najlepszym sposobem jest zorganizowanie szkolenia dla kilku czy kilkunastu jednostek jednocześnie, np. dla urzędu gminy oraz jednostek zależnych lub podległych. Wszak, wszędzie organizowane są ubezpieczenia grupowe na życie. Na szkolenie możemy zaprosić, na Państwa życzenie, przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych lub renomowanych biur prawnych. 


UWAGA! Wszystkie szkolenia prowadzę osobiście.Wypełnij ankietę - zgłoszenie
Wspólnie ustalimy szczegóły organizacyjne
Przeprowadzimy szkolenie
Pomożemy wdrożyć wypracowane rozwiązania
Udzielimy asysty w procesie organizacji i nadzoru nad umowami ubezpieczenia
   


Zapraszam

Marek R. Jankowski


Proszę, koniecznie poleć tę stronę znajomym!

Tutaj wpisz adres e-mail:Nowości